FOTORELACJA
PL | EN

CONTACT

Komitet Organizacyjny Kongresu | kongres2017@ptkardio.pl

Program
Naukowy Kongresu

Piotr Chojan
piotr.chojan@casusbtl.pl
tel. 662 021 184

Rejestracja indywidualna
i grupowa

Barbara Kleiber
barbara.kleiber@casusbtl.pl
tel. 662 021 196

Promocja i media

Dominika Sobol-Gotowska
dominika.sobol-gotowska@casusbtl.pl
tel. 662 021 182

Wystawcy

Michał Matuszak
michal.matuszak@casusbtl.pl
tel. 662 021 186

Główny koordynator

Adrian Szulczyński
adrian.szulczynski@casusbtl.pl