FOTORELACJA
PL | EN

UCZESTNIK

Informacje ogólne

Godziny otwarcia recepcji:

 

 • Środa 20.09.2017 - 15:00-19:00
 • Czwartek 21.09.2017 - 07:00-20:00
 • Piątek 22.09.2017 - 07:00-19:00
 • Sobota 23.09.2017 - 08:00-13:00

 

W tym miejscu odbywać się będzie: rejestracja, odbiór identyfikatora uprawniającego do udziału w Kongresie, odbiór vouchera na materiały kongresowe, odbiór identyfikatora uprawniającego do udziału w Walnym Zgromadzeniu (bez udziału w Kongresie), przyjmowanie wpłat, odbiór wcześniej zarezerwowanego biletu na NOSPR, zamówienie prenumeraty „Kardiologii Polskiej”

 

Rodzaje identyfikatorów:

Wstęp na obiekt tylko z identyfikatorem


Certyfikaty:

 

W ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu obrad kongresowych Uczestnik otrzyma

 

potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie w wersji PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Będzie także możliwość pobrania potwierdzenia w formie elektronicznej bezpośrednio ze strony kongresowejz zakładki Certyfikaty.

 

Certyfikaty w formie drukowanej nie będą wydawane.Zasady zgłaszania prac oryginalnych

Zgłoś pracę

Zgłaszanie wszystkich rodzajów prac odbywa się przez SYSTEM ABSTRAKTOWY PTK (przejdź do systemu)
Termin zgłaszania streszczeń prac oryginalnych, przypadków klinicznych oraz prac studenckich upływa 30.03.2017 r.


Sesje konkursowe

Jak co roku Komitet Naukowy Kongresów PTK organizuje konkursowe sesje prac oryginalnych:

 1. w dziedzinie nauk klinicznych, 

 2. w dziedzinie nauk podstawowych, 

 3. prac studenckich, 

 4. najlepszych prac plakatowych.

Aby praca wzięła udział w konkursie, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłaszania prac w Systemie Abstraktowym PTK. Spośród wszystkich nadesłanych prac pięć najwyżej ocenionych z każdej ww. grupy zostanie zaprezentowanych na specjalnych sesjach konkursowych, podczas których jury wyłoni zwycięzcę. Autorzy zostaną nagrodzeni w trakcie Uroczystej Inauguracji Kongresu.


Wytyczne dotyczące zgłaszania prac

Abstrakty

 • Maksymalna liczba znaków: 3000
 • Maksymalna liczba rycin: 1
 • Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
 • Format ryciny: JPG
 • Liczba znaków na rycinę: 600 (liczba znaków odejmowana po zamieszczeniu ryciny)
 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim

Przypadki kliniczne

 • Maksymalna liczba słów: 300
 • Maksymalna liczba rycin: 1
 • Format ryciny: JPG
 • Opis w języku polskim lub angielskim

Prace studenckie

 • Maksymalna liczba znaków: 3000
 • Maksymalna liczba rycin: 1
 • Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
 • Format ryciny: JPG
 • Liczba znaków na rycinę: 600 (liczba znaków odejmowana po zamieszczeniu ryciny)
 • Streszczenie w angielskim

Regulamin konkursu prac studenckich - załącznik


Instrukcja zgłaszania abstraktów - załącznik


Instrukcja zgłaszania przypadków klinicznych - załącznik